Organski pamuk

Organski pamuk

/ Materijali/ Organski pamuk

Šta znači sertifikacija GOTS ?

GOTS logo

GOTS (Global Organic Textile Standard) je skup pravila i kriterijuma koji moraju biti ispunjeni da bi se tekstil kvalifikovao kao organski. Obuhvata primarnu materiju kao i obradu i transformaciju, sve do finalnog proizvoda, koje moraju biti i socijalno i ekološki odgovorne. GOTS omogućava kompletnu sledljivost pamuka u svim etapama.

Mogu se naći u prodavnicama proizvodi koju su naptravljeni sa organskim pamukom. To znači da je pamuk koji je uzgajan u poljima iz organske proizvodnje. Međutim time ne dobijamo informacije o predenju, tkanju ili bojenju pamuka. Nema ni garancije o socijalnom i etičkom kriterijumu.

Suprotno od toga, pamuk platno sertifikovano GOTS garantuje da je pamuk uzgajan kao organski i je čitav lanac proizvodnje ekološki i održiv. Ovo je naročito važno zbog mogućih tretmana pamuka i boja koje se koriste za bojenje.

Ott Sistem koristi samo pamuk sertifikovan GOTS. Pored toga platno je nebeljeno i nebojeno.

Primer GOTS sertifikovanog kanvasa u prirodnoj boji pamuka u ergonomičnoj podlozi Ott Sistema.
Primer GOTS sertifikovanog kanvasa u prirodnoj boji pamuka u ergonomičnoj podlozi Ott Sistema.